Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho cá nhân và doanh nghiệp

0
288

Thông tin cá nhân

Ví dụ về thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại. Một số thông tin được CÔNG TY THÁM TỬ YUKI thu thập cũng có thể là dữ liệu liên quan đến một cá nhân cụ thể (“Thông tin Cá nhân”).

Chuyển giao Thông tin cá nhân

Thông tin Cá nhân của quý khách có thể được chuyển giao cho các quốc gia bên ngoài Khu vực Khối Kinh tế Châu Âu để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần chấp thuận sự chuyển giao như vậy. Ngoài ra, nếu quý khách đăng Thông tin Cá nhân của mình lên những khu vực sử dụng chung công khai của trang web, các thông tin này có thể sẽ được truy cập bởi những cá nhân tại các quốc gia ngoài khu vực Khối Kinh tế Châu Âu, nơi có thể không có luật bảo vệ dữ liệu toàn diện như các quốc gia thuộc khu vực Khối Kinh tế Châu Âu.

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI có thể cần chuyển giao thông tin của quý khách cho chính quyền địa phương hoặc quốc gia (nước ngoài), để tuân thủ với luật đang được áp dụng hoặc để đẩy nhanh việc giao hàng của bạn tới điểm đến.

Xử lý công bằng và an toàn Thông tin cá nhân của bạn

Đây là chính sách của chúng tôi để tiến hành các bước cần thiết nhằm bảo đảm tất cả Thông tin Cá nhân của quý khách đó chúng tôi nắm giữ được xử lý một cách công bằng và hợp pháp. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để thực hiện và duy trì Chính sách Bảo mật này. Tất cả các nhân viên/cá nhân/đơn vị xử lí dữ liệu của chúng tôi, những người có thể truy cập vào Thông tin Cá nhân đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật Thông tin Cá nhân của quý khách.

Truy cập và hiệu chỉnh

Quý khách có thể tìm Thông tin Cá nhân của mình mà CÔNG TY THÁM TỬ YUKI hiện có bằng cách liên hệ với văn phòng CÔNG TY THÁM TỬ YUKI địa phương. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của quý khách trong vòng 4 tuần. Trong trường hợp chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra lí do từ chối thích đáng.

Để giữ thông tin Cá nhân của quý khách được chính xác, cập nhật và đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất cứ thông tin không chuẩn xác. Chúng tôi sẽ cập nhật hoặc hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân mà chúng tôi hiện có.

Thu thập Thông tin cá nhân và mục đích của chúng

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI lưu trữ thông tin về từng khách hàng mà CÔNG TY THÁM TỬ YUKI đã thu thập để khách hàng có thể cần lấy lại khi mất. CÔNG TY THÁM TỬ YUKI sử dụng thông tin về khách hàng của mình họ để cung ứng hoặc cũng có các dịch vụ để sẵn sàng phục vụ khách hàng, trao đổi với khách hàng về các dịch vụ cộng thêm mà họ có thể tìm thấy giá trị, đáp ứng các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi (bao gồm phân tích xu hướng hoạt động và các nghiên cứu thị trường), định giá, thiết lập tín dụng , thực hiện chức năng thanh toán, và tuân thủ các quy định của chính phủ.

Bất kỳ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không lưu trữ Thông tin Cá nhân lâu hơn thời hạn cho phép của pháp luật quy định và cần thiết theo yêu cầu của mục đích này.

An ninh

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI thực hiện tất cả các bước phù hợp có thể để bảo vệ Thông tin Cá nhân của quý khách mà CÔNG TY THÁM TỬ YUKI đã thu thập thông qua việc sử dụng trang web này và để bảo vệ những Thông tin Cá nhân này khỏi việc mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hoại. Quý khách nên lưu ý rằng truyền dẫn internet không thể đảm bảo an ninh 100% và không thể tránh khỏi lỗi sự cố. Đặc biệt, email gửi đến hoặc đi từ trang web này có thể không an toàn, và do đó quý khách cẩn trọng đưa ra quyết định những thông tin nào quý khách nên gửi đến chúng tôi qua email. Hơn nữa, khi sử dụng mật khẩu, mã số cá nhân, hoặc các tính năng truy cập đặc biệt khác trên trang web này, quý khách cũng có trách nhiệm bảo vệ, đảm bảo an ninh cho chún

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here