Cách tra cứu số Giấy đăng ký xe

0
256

Nếu xe của bạn bị hư hại trong một vụ tai nạn và bạn muốn theo đuổi hành động pháp lý, nhưng thông tin duy nhất bạn có là số thẻ của người chạy, bạn có thể sử dụng thông tin đó để xác định vị trí và lịch sử lái xe của anh ấy. Quá trình tìm kiếm số thẻ từ một chiếc xe không còn liên quan đến các thám tử tư và một khoản tiền lớn và thời gian. Bạn có thể tìm thấy chủ sở hữu đã đăng ký của một số thẻ chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Tất cả các thông tin đăng ký xe là trong hồ sơ công cộng.

Bước 1

Truy cập trang web của Bộ phận Xe cơ giới của tiểu bang của bạn. Xem trong menu tùy chọn và chọn “Đăng ký thẻ xe” hoặc “Lịch sử lái xe”. Nhiều tiểu bang cung cấp một cơ sở dữ liệu miễn phí, có thể tìm kiếm các thẻ đã đăng ký. Nhập số thẻ và nhấn “Enter” để lấy thông tin bạn cần.

Bước 2

Thực hiện tìm kiếm biển số xe tại License-plate-lookup.net hoặc một trang web tương tự nếu thẻ không có trạng thái và bạn không thể tìm thấy một dịch vụ miễn phí từ tiểu bang đó để tìm kiếm thông tin đăng ký. Nhập số thẻ của chiếc xe bạn đang tìm kiếm và trạng thái của thẻ từ. Nhấp vào “Tìm kiếm.”

Chọn gói thanh toán bạn muốn trên màn hình tiếp theo. Trang web này tính phí cho các tìm kiếm nhưng được biết đến với độ tin cậy của nó. Nó cung cấp các kế hoạch tìm kiếm một, hai hoặc ba năm. Nhập thông tin thanh toán của bạn và chọn “Gửi.”

Hãy thử các tìm kiếm trạng thái miễn phí đầu tiên. Tất cả các đăng ký xe đều có sẵn công khai, và không cần phải trả tiền cho ai đó để tra cứu số thẻ trên xe trừ khi thời gian là một sự cân nhắc.

Cảnh báo
Số thẻ và thông tin đăng ký, trong khi có sẵn công khai, được pháp luật bảo vệ chống lại lạm dụng. Không tìm kiếm thông tin của mọi người cho mục đích quảng cáo hoặc bạn có thể phải chịu trách nhiệm về gian lận.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here